UCZCILI PAMIĘĆ O ŚW. JANIE PAWLE II

b_250_150_16777215_00___images_Apelpapieski29.11.2018_45427242_2284304698464623_4803126995871334400_n.jpgW dniu 16 października minęła czterdziesta rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża, kiedy przyjął imię Jana Pawła II. Z tego powodu w naszej szkole  29 października odbył się apel upamiętniający naszego wielkiego rodaka. Tradycyjnie wzięli w nim udział uczniowie z klas I wraz  z dyrekcją  i nauczycielami oraz ks. kanonik Wojciech Prostak, proboszcz tutejszej parafii. Uczniowie  przybliżyli i przypomnieli wielkiego Polaka, przedstawiając życie i pontyfikat świętego. 
 
W przygotowanie słowno-muzycznego apelu zaangażowali się reprezentanci  wszystkich trzech etapów edukacji w liceum pod kierownictwem katechetów – p. Marii Nowińskiej oraz ks. Łukasza Konatowskiego. Dziękujemy też trojgu absolwentów naszego liceum za pomoc i wokalno-instrumentalne ubogacenie naszej uroczystości.
Podczas apelu, poprzez śpiew piosenek i recytację fragmentów przemówień św. Jana Pawła II, ukazano rolę tego papieża wobec młodzieży jako duszpasterza i świadka, a przede wszystkim ich przyjaciela. Przypomnieliśmy sobie o potrzebie walki o najwyższe wartości już od najmłodszych lat oraz stawianiu sobie wymagań, aby zawsze kroczyć naprzód, wzwyż. Wybrzmiała między innymi dobrze znana nam i Janowi Pawłowi II piosenka oazowa – Barka oraz hymn Światowych Dni Młodzieży, których inicjatorem był właśnie Papież-Polak. 
Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, a zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Był Papieżem, poetą, poliglotą, aktorem, dramaturgiem, pedagogiem, filozofem, mistykiem, a przede wszystkim wielkim Polakiem. 
ks. Ł. Konatowski
b_250_150_16777215_00___images_Apelpapieski29.11.2018_45390910_2215747572002438_4613630152553791488_n.jpg
b_250_150_16777215_00___images_Apelpapieski29.11.2018_45506181_756170444727575_7506283737282248704_n.jpg
b_250_150_16777215_00___images_Apelpapieski29.11.2018_45551147_648750508854806_2569610986814177280_n.jpg