KONKURS PLASTYCZNY - BIBLIOTEKA I CZYTELNICTWO

b_250_150_16777215_00___images_LOGOSZKOLY2018_Logo_5000px_2.pngZachęcamy do udziału w konkursie plastycznym.
Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący bibliotekę                                                i czytelnictwo
Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek zakupionych w ramach realizacji Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa”. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące  bibliotekę i czytelnictwo.
I. Organizatorzy:
Biblioteka Szkolna przy I LO w Rawiczu 
II. Cele konkursu:
- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- promocja książek i czytelnictwa wśród  młodzieży,
- zachęcenie do odwiedzenia biblioteki szkolnej,
- kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,
- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.
III. Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów I LO w Rawiczu ,
- odbywa się na terenie szkoły do dnia 26 listopada 2018 roku,
- prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez nauczyciela  bibliotekarza,
- najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej.
IV. Technika wykonania:
-przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A3,
- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
- do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
V. Forma prac:
- prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu,
- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę,
- w przypadku, gdy praca reklamuje konkretny tytuł książki należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa,
- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,
- prac nie należy zwijać w rulon czy składać,
- prace nie podlegają zwrotowi.
VI. Jury:
Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.
VII. Nagrody:
-nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
Uczniowie klas I, II i III,
-laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz słodkie upominki,
VIII. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Bibliotece Szkolnej.
IX. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu 
i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów
w dowolny sposób w celach promocyjnych.
Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na plakat promujący bibliotekę i  czytelnictwo zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 Dz.U. 2018 poz. 1000.
X. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
b_250_150_16777215_00___images_LOGOSZKOLY2018_konkurs_czytelniczy.jpg