22 marca br. dwóch uczniów naszej szkoły: Kamil Moliński i Adam Świerzewski wzięło udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Mediewistycznej. Pierwszy etap odbył się w dwunastu  miastach w całej Polsce. Kamil i Adam startowali we Wrocławiu. 
Po ogłoszeniu wyników, na początku kwietnia, okazało się, że obaj znaleźli się w 28-osobowej grupie uczniów z całego kraju zakwalifikowanych do rozgrywki finałowej.  Odbyła się ona 24 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku, a składała się z dwóch etapów. Szkoła ta wraz z Radą Naukową Uniwersytetu Gdańskiego jest od 2006 roku organizatorem Olimpiady Mediewistycznej.  Celem organizatorów jest rozwijanie wśród młodzieży szkół średnich zainteresowań historią średniowiecza w zakresie bardzo obszernym, obejmującym nie tylko Europę, ale również pozaeuropejskie kręgi cywilizacyjne. Uczniowie muszą rozwiązać bardzo szczegółowe testy dotyczące historii politycznej i społeczno-gospodarczej, wykazać się dokładną orientacją na mapach oraz znajomością sztuki średniowiecznej. Sprawdzana jest również umiejętność analizy źródeł, zrozumienia ich treści oraz wyciągania na ich podstawie odpowiednich wniosków i tworzenia narracji historycznej.

Gratulujemy naszym uczniom wielkiego sukcesu w I etapie i życzymy powodzenia w finale!


                                    Iwona Guzikowska
                                    nauczycielka historii