Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 8 kwietnia br. I Liceum Ogólnokształcęce w Rawiczu przystępuje, do ogólnopolskiego strajku oświatowego. W związku z powyższym, w tym dniu szkoła zorganizuje opiekę uczniom, którzy do niej przybędą. O ewentualnej kontynuacji strajku w kolejnych dniach wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu

Łucja Dera