DZIEŃ PUSTEJ KLASY W NASZEJ SZKOLE

b_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0563.JPGNazwa święta, zainaugurowanego w 2012 roku przez grupę londyńskich nauczycieli, doskonale oddaje jego jasny i klarowny cel: sprawić, aby klasy były puste, aby choć jedną lekcję spędzić  poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową – prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie. 
To święto stało się doskonałą okazją do zajęć  w terenie  dla uczniów  klasy Ib o profilu biologicznym.   Licealiści zamiast patrzeć na tablicę – przyglądali  się przyrodzie; rozpoznawali różne gatunki drzew, szukali na nich porostów, poznali pojęci  skali  porostowej i jej zastosowanie do oceny   stanu powietrza i obecności w nim tlenków siarki.  Terenowa lekcja biologii z elementami chemii  miała na celu przybliżenie uczniom podstawowych sposobów oceny stanu środowiska  i stała się okazja do przemyśleń na  bardzo aktualny temat -  jakości środowiska i wpływu zanieczyszczeń  na organizmy.
Dzień  Pustej Klasy świętowany  był w naszej szkole po raz pierwszy, ale na pewno stanie się kolejną  milą tradycją i pretekstem do ciekawych zajęć w terenie.
 
                                                                                                     Justyna Malepsza-Węcłaś
                                                                                                     Eliza Franciszkiewicz-Łakoma
b_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0567.JPG
b_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0571.JPG
b_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0575.JPG
 
b_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0576.JPGb_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0576.JPG
b_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0577.JPG
b_250_150_16777215_00___images_Dzienpustejklasy13.06.2018_IMG_0580.JPG