XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS STATYSTYCZNY EDYCJA 2017/2018

 b_250_150_16777215_00___images_LOGOSZKOLY2018_Logo_5000px_2.png W roku szkolnym 2017/18 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym.

Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja statystyki wśród młodzieży szkół średnich, zwłaszcza zachęcanie do korzystania z „Małego Rocznika Statystycznego Polski” oraz uświadamianie jego uczestnikom, zwłaszcza w wieku XXI, określanym mianem „wieku społeczeństwa informacyjnego”, że drogą prostego przekształcania, przetwarzania i zestawiania różnych danych statystycznych można uzyskać  wiele nowych informacji dostosowanych do potrzeb i zainteresowań użytkownika.
            
    Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organizatorem jest Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie.   

    W tej edycji Konkursu uczniowie wybierali temat na podstawie rozdziału 5 Małego Rocznika Statystycznego Polski ( wyd. 2016 lub 2017 ) „Rynek pracy”.

Do Warszawy zostało  wysłanych 12 prac ( pod kierunkiem Andrzeja Liska)  następujących uczniów:
•    Kinga Turek                  - kl. I b  -  „Bezpieczeństwo w pracy na podstawie MRSP 2017”
•    Natalia Jędrkowiak       - kl. I b  - „Bezpieczeństwo pracy w Polsce na podstawie MRSP 2017”
•    Kacper Pietruszka         - kl. I b  - „Zjawisko bezrobocia w Polsce na podstawie MRSP 2017”
•    Alicja Majewska            - kl. I b  - „Zjawisko bezrobocia w Polsce na podstawie MRSP 2017”
•    Katarzyna Mierzyńska  - kl. I b  - „Zjawisko bezrobocia w Polsce na podstawie MRSP 2016”
•    Marta Krawczyk            - kl. I b  - „Bezpieczeństwo pracy w Polsce na podstawie MRSP 2017”  
•    Patrycja Łukowiak        - kl. I b  - „Bezrobocie w Polsce na podstawie MRSP 2017”
•    Martyna Poprawska      - kl. I b  - „Ludność aktywna zawodowo na podstawie MRSP 2017”
•    Krzysztof Strugała         - kl. I b  - „Rynek pracy w Polsce na podstawie MRSP 2017”
•    Agata Ziemlińska          - kl. I c  - „Zjawisko bezrobocia w Polsce na podstawie MRSP 2017”
•    Julia Łukowiak              - kl. I a  - „Ludność aktywna zawodowo na podstawie MRSP 2017”
•    Edyta Filipiak                - kl. I k  - „Zjawisko bezrobocia w Polsce na podstawie MRSP 2017”


    Prace konkursowe były  wykonywane przez dwa miesiące i pod koniec kwietnia zostały wysłane do Warszawy na adres Centralnej Biblioteki Statystycznej. Prace nie mogły przekraczać 8 stron wydruku komputerowego A 4 i należało w nich zamieścić tabele, wykresy i rysunki stanowiące integralną część tekstu.
Jury powołane przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominika Rozkruta oceniło prace nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Statystyczny pod kątem następujących kryteriów: oryginalność interpretacji tematu, umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej, układ treści i stopień wykorzystania Małego Rocznika Statystycznego Polski.

      Z przyjemnością informuję, że uczennice naszej szkoły – Marta Krawczyk i Natalia Jędrkowiak (kl. I b), w rywalizacji z wieloma tysiącami uczniów z całego kraju, zajęły 5 miejsce i uzyskały tytuł Laureata XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego – niewątpliwie za umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej, wysoki poziom merytoryczny i estetyczny układ treści.
 
                                                                                                                                     Opracował:

                                                                                                                                     Andrzej Lisek