17W dniu 2 kwietnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbył się powiatowy finał Projektu "Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego". Tematem przewodnim projektu ze względu 15 Rocznicę przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej było hasło - " 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży " . Przedsięwzięcie było skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników projektu było przygotowanie i przedstawienie pracy : " Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie Twojego Powiatu ".

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu reprezentowały dwa zespoły uczniów z klasy II c o profilu prawno - dziennikarskim. Wśród 7 zespołów , reprezentujących wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu rawickiego, 1 miejsce zajęli - Maksymilian Huliński i Kamil Jankowiak, a 2 miejsce - Aleksandra Duda i Wiktoria Karkosz. Zwycięzcy będą reprezentowali powiat rawicki na posiedzeniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Renata Skowronek - opiekunka grup

13