FINAŁ XVI OLIMPIADY ZNAJOMOŚCI AFRYKI

b_250_150_16777215_00___images_Finalolimpiady_znajomosciAfryki9.04.2018_1lorawicz_moza_final_3.jpg

W tym roku szkolnym do I etapu Olimpiady Znajomości Afryki przystąpiło 24 uczniów. Do etapu II, który odbył się w Poznaniu 5 marca 2018 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Komitet Szkolny zakwalifikował dwóch najlepszych uczniów w szkole: Magdalenę Jędrysiak (III c) i Kingę Kromę (III c).

 

 

 

 

II etap Olimpiady polegał na udzieleniu odpowiedzi na 70 pytań w formie testowej. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że nasze uczennice były bardzo dobrze przygotowane do zawodów II etapu i godnie reprezentowały szkołę w okręgu. Ostatecznie sukcesem zakończył się udział finalistek w zawodach okręgowych w Poznaniu. Magdalena Jędrysiak  zajęła IV miejsce ex aequo, a Kinga Kroma zajęła miejsce V.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odpowiedzialność za poziom merytoryczny i organizację zawodów ponosi Katedra Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w olimpiadzie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

GRATULACJE DLA FINALISTEK!

 

Opracował:

Andryej Lisek

b_250_150_16777215_00___images_Finalolimpiady_znajomosciAfryki9.04.2018_1lorawicz_moza_final_2.JPG

 

b_250_150_16777215_00___images_Finalolimpiady_znajomosciAfryki9.04.2018_1lorawicz_moza_final_1.JPG