Przedmioty punktowane

ZAJĘCIA EDUKACYJNE, Z KTÓRYCH OCENY
WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 
1. ocena z języka polskiego
2. ocena z  matematyki
3. oceny  z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną dla profili:
  • matematyczny: j. obcy, informatyka
  • biologiczny: j. obcy, biologia
  • humanistyczny: j. obcy, historia
  • ogólny: j. obcy, informatyka
  • dziennikarsko - prawny: j. obcy, historia
  • klasa mundurowa: j. obcy, wiedza o społeczeństwie