Terminy rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
  1. Od 14 maja do 30 maja - rejestracja  w systemie elektronicznym i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. Od 15 czerwca  do 19 czerwca - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół
  3. Od 22 czerwca  do 25czerwca - uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  4. 11 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  5. Do 19  lipca - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  6. 20 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych