PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA W I LO W RAWICZU

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__3.JPGW miniony piątek, 2 lutego , w I LO w Rawiczu odbyło się uroczyste podsumowanie  I półrocza bieżącego roku szkolnego. Apel prowadzili przewodniczący i zastępca SU szkoły Bartosz Gil   i Oliwia Maciejak, którzy  powitali wszystkich zebranych uczniów, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz przewodniczącą Rady Rodziców przy I LO.

 

 

 

 

 

Następnie  dyrektor szkoły p. Łucja Dera wraz z wicedyrektorami p. E. Jagodzińską i p. J. Niemczynowskim wręczyli dyplomy i nagrody stypendystom szkoły. W tym roku są nimi: Oliwia Maciejak  z klasy II A - Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Popiel z klasy III A -  Stypendium Starosty  Rawickiego  za wyniki w nauce,  Mateusz Skrzypek z klasy II D -  Stypendium Starosty  Rawickiego  za osiągnięcia sportowe, Jakub Jankowski z klasy IIB, Agata Nadrowska z klasy IIC , Bartosz Płóciennik z klasy IIA, Aleksandra Jędryczka z klasy IIB  -  Stypendium Dyrektora Szkoły,  Weronika Marchewka  z klasy II D -  Nagroda Starosty Rawickiego – Być Najlepszym oraz Kornelia Banaszak z klasy II B Stypendium Fundacji Rodziny Duda im. M. Duda.

W dalszej części apelu nagrodzone zostały klasy, które  uzyskały najlepszą średnią ocen i miały najwyższą frekwencję w szkole. W tym rankingu, w obu kategoriach zwyciężyła klas IA  ze średnią ocen 4,41 oraz ponad 95% frekwencją obecności w szkole. II miejsce,  również w oby kategoriach, zajęła klasa IIA, na III pozycji  znalazły się klasa IIB w kategorii  ocen, a klasa III A w kategorii frekwencji. Nagrody ufundowała Rada Rodziców  i wręczyła je p. Grażyna Kośmider wraz z p. Łucją Derą. W dalszej części uroczystego podsumowania  pamiątkowe dyplomy  z rąk dyrektora szkoły i wychowawców otrzymało 40 uczniów ze średnią powyżej 4,75 oraz  18 uczniów ze 100% frekwencją w szkole. Apel był też okazją do podsumowania konkursów przedmiotowych i tematycznych, zawodów sportowych, projektów i wystąpień artystycznych. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i upominki.

Zespół redakcyjny I LO

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__1.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__2.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__3.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__4.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__5.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__6.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__7.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__8.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__9.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__10.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__11.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__12.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__13.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__14.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__15.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__16.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__17.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__18.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__19.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__20.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__21.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__22.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__23.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__24.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__25.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__26.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__27.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__28.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__28.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__29.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__30.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__31.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__32.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__33.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_polrocze18_1lorawicz_podsumowanie_polrocza__34.JPG