XXXIII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

b_250_150_16777215_00___images_galeria_1lorawicz_olimpiada_ekologiczna.jpgW roku szkolnym 2017/18 po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym  XXXIII już edycji  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

 

 

 

Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i objęta jest patronatem Ministra Ochrony Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej oraz Zarządu Głównego Ligii Ochrony Przyrody. W województwie wielkopolskim Olimpiadzie patronuje Marszałek Województwa, p. Marek Woźniak. Merytorycznym organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem Olimpiady jest: kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz warunków życia ludzi, popularyzacja problematyki ekologii poprzez zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska

Etap szkolny XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się 10 I 2018 r. Wzięło w nim udział 9 uczniów pod opieką p. Justyny Malepszej-Węcłaś i p. Andrzeja Liska. Spośród  startujących trzeba wyróżnić najlepszych  „młodych ekologów”  w naszej szkole:

1. Robert Matysiak     II a      – 33 pkt.

2.  Agata Ziemlińska I c         – 32

3.  Kamil Moliński      I c         – 31

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM ETAPU SZKOLNEGO!!!

Andrzej Lisek

nauczyciel geografii