INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PARTNERA DO PROJEKTU

b_250_150_16777215_00___images_galeria_logos.jpgDyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu uprzejmie informuje, iż dnia 18 grudnia br. zakończono postępowanie ofertowe dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Podziałanie 8.1.2  Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

 

 

 

 

W wyniku ww. postępowania wytypowano partnera. Projekt realizowany będzie wspólnie z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu", ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań.

 

(-) Łucja Dera
Dyrektor I LO w Rawiczu