Przetargi / Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

b_250_150_16777215_00___images_galeria_logos.jpgI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA