POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__10.JPGW dniu 13 października o godzinie 12.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu odbyła się uroczystość powiatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej . Ceremonia rozpoczęła się tradycyjnie wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.

 

 

 

 

 

Po czym Pani Dyrektor Łucja Dera powitała gości, wśród których byli, między innymi, Starosta Rawicki – Adam Sperzyński, Wicestarosta Rawicki – Jacek Gwizdek, Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego - Ireneusz Młynek, Naczelnik Wydziału Oświaty Promocji i Rozwoju – Maria Wojtkowiak, zastępca dyrektora Delegatury w Lesznie  Kuratorium Oświaty   w Poznaniu – Karol Skowronek, członkowie Zarządu i  Rady Powiatu Rawickiego, inni przedstawiciele władz samorządowych, ppłk Wojciech Czerechowski z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, komendanci rawickiej policji i straży, przedstawicielka Zakładu Karnego w Rawiczu, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz emeryci. Pani Dyrektor Łucja Dera w swym przemówieniu nawiązała do historii Państwowego Seminarium  Nauczycielskiego Męskiego, mieszczącego się w murach I LO w Rawiczu  oraz do tradycji Rawickiego Korpusu Kadetów, złożyła wszystkim zebranym pracownikom oświaty serdeczne życzenia, a władzom organu prowadzącego podziękowała za okazywaną pomoc.

W kolejnym punkcie uroczystości wystąpił Starosta Powiatu Rawickiego – Adam Sperzyński, który wymienił inwestycje realizowane na rzecz oświaty w powiecie rawickim oraz podkreślał istotę roli nauczyciela, podobnie uczynili   p. Karol Skowronek i p. Grażyna Kośmider. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, tuż po nim głos zabrał Wicestarosta Rawicki – Jacek Gwizdek, który także nawiązał do tradycji Rawickiego Korpusu Kadetów. Następnie klasa mundurowa złożyła ślubowanie, klasa kadecka funkcjonuje w I LO od września bieżącego roku szkolnego.

W dalszej części uroczystości miało miejsce wręczenie nagród Zarządu Powiatu Rawickiego, ślubowanie i wręczenie aktów nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość ta była również okazją do wręczenia stypendiów uczniom. Dyrektor szkoły, Łucja Dera, również wręczyła dyplomy i nagrody wyróżnionym pracownikom, uczniom stypendium dyrektora, a laureatom konkursu o „Historii Seminarium Nauczycielskiego i ILO w Rawiczu nagrody. Nagrodzeni uczniowie złożyli hołd pamięci pod pamiątkowymi tablicami na murach szkoły i sali sportowej. Następnie młodzież przedstawiła montaż liryczno- muzyczny, w którym popisała się kunsztem  recytatorskim, wokalnym i muzycznym. Część artystyczna wprowadziła zebranych w chwilę zadumy, ale także rozświetliła ich twarze uśmiechem. Uroczystość przebiegała w miłej i  radosnej atmosferze.

Zespół redakcyjny I LO

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__1.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__2.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__3.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__4.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__5.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__6.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__7.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__8.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__9.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__10.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__11.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__12.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__13.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__14.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__15.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__16.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__17.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__18.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__19.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__20.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__22.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__24y.jpg

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__25.JPG

b_250_150_16777215_00___images_galeria_den17_1lorawicz_den__t23.jpg